123 Informatīvā klauzula par personas datu pārvaldības politiku un aizsardzību - Protan Elmark
Sazinieties ar mums
Rakstiet mums
Izveido savu tenta angāru
Izvēlēties valodu
MENU

Informatīvā klauzula

INFORMATĪVĀ KLAUZULA PAR PERSONAS DATU PĀRVALDĪBAS POLITIKU UN AIZSARDZĪBU

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu

informēju, ka:

  1. Jūsu personas datu administrators ir Protan Elmark Sp. z o.o.
  2. Jūsu pesrsonas dati tiks apstrādāti saskaņā ar vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu atbildes sniegšanai uz e-pasta korespondenci.
  3. Jūsu personas datus saņems tikai subjekti, kuri ir tiesīgi saņemt personas datus saskaņā ar likumu nosacījumiem
  4. Personas dati tiks izpausti trešām personām tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams piedāvājuma izteikšanai un darījuma realizācijai
  5. Personas dati tiks glabāti līdz lietas, uz kuru attiecas korespondence, pabeigšanai.
  6. Jums ir tiesības pieprasīt no admistratora piekļuvi saviem personas datiem, tiesības tos labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi un tiesības atcelt piekrišanu
  7. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības orgānam, t.i., Datu valsts inspekcijai.
  8. Personas datu sniegšana ir brīvprātīga, taču to nesniegšana darīs neiespējamu piedāvājuma un darījuma izpildi.

Sazinieties ar mums izmantojot kontaktu formu

Šo datu pārvaldnieks ir PROTAN ELMARK, Spiediet, lai uzzinātu vairāk par jūsu datu aizsardzību.
Piekrišana personas datu apstrādei
Piekrišana saziņai elektroniskā formā (e-pasts)

Zvaniet

+371 26 460 376

Kontakti

Mūsu partneris Latvijā:

Renārs Vuškāns

Tel. +371 26 460 376

latvia@protan-elmark.lv

Vai arī sazinieties ar mūsu pārdošanas pārstāvi